ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง (2 ชั้น...[บ้านแคนา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช...[บ้านหัวเขา]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดรา...[คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดรา...[บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีอิเล็คทร...[บ้านหัวเขา]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๘ ...[บ้านโคกสยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบอาคารเรียน...[บ้านค่าย]
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดร...[บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๘ ...[บ้านโคกสยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า[วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์[วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะ...[วัดโคกโก]
 ประกาศราคากลาง อาคารเรียน 212ล/57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ...[บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[บ้านกูแว]
 เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เกษตรตามรอยพ่อ (เศรษ...[บ้านกูยิ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ปีงบปรมะา...[บ้านบูเกะกอตอ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้ปรับอากาศ) พาน...[วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบการและสิ่งก่...[บ้านลูโบะบูโละ]
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) ยาว 76...[บ้านกาบุ๊]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพ...[สามัคคีวิทยา]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 page 1 / 24