ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบทำความเย็นรถยนต์สำนักงานทะเบียน กค 606 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ ของโรงเรียนบ้านแคนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมีนาคม 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณ Internet ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจัดประชุมพิจารณาเครื่องมือการติดตามและการประเมินผลการจัดการศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน และธงอาเซียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ รถยนต์สำนักงานทะเบียน กค 2179 นราธิว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คคู่หน้าและหลัง รถยนต์สำนักงานทะเบียน กค 604 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมติดตั้งหม้อลมเบรกรถยนต์สำนักงานทะเบียน กค 2179 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลือบบัตรสำหรับโครงการโรงเรียนภูมิทัศน์ดีเด่น[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการโรงเรียนภูมิทัศน์ดีเด่น[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลสำหรับโครงการโรงเรียนภูมิทัศน์ดีเด่น [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรกรถยนต์สำนักงานทะเบียน กง 8210 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกสำหรบเครื่องปริ้นเตอร์ XEROX PHASER 3124 [จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 1 / 33