กิจกรรมของเขตพื้นที่

ประชุมเตรียมการรับเสด็...

กลุ่มอำนวยการ
ติวเข้ม O-NET

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมสนามสอบการคัดเลือ...

กลุ่มอำนวยการ
เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี...

กลุ่มอำนวยการ
พบปะพูดคุย ชี้แจงรายละเ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2...

กลุ่มอำนวยการ
เข้าร่วมประชุมเตรียมการ...

กลุ่มอำนวยการ
เข้าร่วมหารือข้อราชการเ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า...

กลุ่มอำนวยการ
เข้าร่วมรับฟังรายการ พุ...

กลุ่มอำนวยการ
เปิดงาน Yelor Expo'2520...

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการรับนักเ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในการประ...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมหารือเพื่อเตรียมก...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 page 1 / 24