กิจกรรมของเขตพื้นที่

ประชุมสัญจรกลุ่มเครือข่...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียติ พิธีเปิด...

กลุ่มอำนวยการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยม และติดตามผลก...

กลุ่มอำนวยการ
ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีและกล่าวรายงานใ...

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะ...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัต...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับ นายเอกรัฐ ห...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เรา...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชส...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรช...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับชมการอบรมการจัดก...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมชมรายการพุธเช้า ข่า...

กลุ่มอำนวยการ
คณะติดตามผลการดำเนินงาน...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19