กิจกรรมของเขตพื้นที่

ประธานคณะกรรมการตรวจราช...

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเพื่อรับทราบนโยบา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมวิชาการการสอบด้วย...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชส...

กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการแข่งขันกิจกรรม...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมแถลงข่าว “แชมป์ ชน...

กลุ่มอำนวยการ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ...

กลุ่มอำนวยการ
ประธานประชุมคณะอนุกรรมก...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีปิดและชมการแข่ง...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัต...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม...

กลุ่มอำนวยการ
ให้กำลังใจนักกีฬา การแข...

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือก...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในการแข่...

กลุ่มอำนวยการ
เปิดการแข่งขันกีฬานักเร...

กลุ่มอำนวยการ
เข้าร่วมประชุมและต้อนรั...

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมสอบ O-net

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17