กิจกรรมของเขตพื้นที่

ร่วมเป็นเกียรติ ในรอบ 8...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในงานแถล...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมประธาน และรองประ...

กลุ่มอำนวยการ
น้ำชา กาแฟยามเช้า

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มอำนวยการ
ประธานเปิดงานเลี้ยงปีให...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพ...

กลุ่มอำนวยการ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับคณะจาก สพฐ....

กลุ่มอำนวยการ
เปิดโครงการ ยกระดับผลสั...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมทางไกล VIDEO CONF...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันค...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจติดตามรายงานข้อมูลก...

กลุ่มอำนวยการ
เปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ....

กลุ่มอำนวยการ
อบรมการใช้งานโปรแกรมสำ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว ส...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับประทานกาแฟยามเช้...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการจัดแข่งขันกีฬา...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 page 1 / 16