ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1ก ของโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เป็นรายไตรมาส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด กรณีจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดเก็บเอกสารทาง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดเก็บเอกสารทางการเงิน บัญชี และพัสดุ [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติของจังหวัดน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิลสำหรับโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติของจัง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดเก็บเอกสารทางการเงินบัญชี และพัสดุ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กค 604 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถม...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 1 / 21