============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ร่วมรับฟังรายการพุ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมเสริมสร้.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุม ศึกษาธิ.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในง.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติ ใน.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในง.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมประธาน และร.

กลุ่มอำนวยการ
น้ำชา กาแฟยามเช้า

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
กิจกรรมลูกเสือสำรอ.

บ้านเปล
ทัศนศึกษาดูงานสหกร.

บ้านเปล
กิจกรรมส่งเสริมโคร.

ชุมชนสัมพันธ์บ้านล..
โครงการพี่สอนน้องใ.

บ้านแคนา
กิจกรรมโครงการทัศน.

บ้านแคนา
การทดสอบความสามารถ.

บ้านแคนา
การทดสอบความสามารถ.

สามัคคีวิทยา
การทดสอบความสามารถ.

บ้านกาเด็ง
การประเมินโรงเรียน.

บ้านกาแร
การประเมินโรงเรียน.

บ้านทําเนียบ
การทดสอบความสามารถ.

บ้านทําเนียบ
กิจกรรมฝึกอาชีพ กา.

บ้านทําเนียบ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เรื่อง การขายอาคารเรียน แบบ ป1ข ทรงปั้นหยา โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ รถยนต์สำนักงานทะเบียน นข 1827 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง (2 ชั้น 4 ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [บ้านแคนา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านหัวเขา]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านหัวเขา]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ( ชั้นล่าง ๔ ชั้นบน ๔ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [บ้านโคกสยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบอาคารเรียน สปช105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน 1 หลัง [บ้านค่าย]
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ( ชั้นล่าง ๔ ชั้นบน ๔ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านโคกสยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศราคากลาง อาคารเรียน 212ล/57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ [บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [บ้านกูแว]
 เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เกษตรตามรอยพ่อ (เศรษฐกิจพอเพียง) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกูยิ ผู้รายงาน อับดุลเร๊าะห์มาน มะเซ็ง ปีการศึกษา 2560 [บ้านกูยิ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ปีงบปรมะาณ 2562 [บ้านบูเกะกอตอ]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :