============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ประชุมผู้อำนวยการก.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมพิธีถวายราชสดุ.

กลุ่มอำนวยการ
อบรมเรื่องสถาบันพร.

กลุ่มอำนวยการ
พิธีถวายราชสดุดีพร.

กลุ่มอำนวยการ
ระชุมพิจารณาจัดทำเ.

กลุ่มอำนวยการ
ต้อนรับคณะกรรมการต.

กลุ่มอำนวยการ
ประธานคณะกรรมการตร.

กลุ่มอำนวยการ
กิจกรรมเข้าแถวเคาร.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
อบรม MOU ระหว่างสถ.

บ้านแคนา
กิจกรรมบัณฑิตน้อยป.

ชุมชนสัมพันธ์บ้านล..
บัณฑิตน้อย ปีการศึ.

บ้านบลูกา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

บ้านกาเยาะมาตี
กิจกรรม "บัณฑิตน้อ.

บ้านกูยิ
กิจกรรม “6 สัปดาห์.

บ้านกูยิ
กิจกรรมปัจฉิมนักเร.

บ้านแคนา
กิจกรรมบัณฑิตน้อย .

วัดลําภู
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณ.

บ้านบากง
กิจกรรมบัณฑิตน้อย .

บ้านบูเกะบากง
กิจกรรมเข้าค่ายพัก.

บ้านบลูกา
กิจกรรมค่ายลูกเสือ.

บ้านเปล
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบทำความเย็นรถยนต์สำนักงานทะเบียน กค 606 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ และห้องประชุมบานบุรี[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ ของโรงเรียนบ้านแคนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมีนาคม 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณ Internet ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[จัดซื้อจัดจ้าง]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและแบบฝึกเตรียมความพร้อมระดับก่อนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง (๒ชั้น ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง) [บ้านแคนา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ( ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4 ) ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านโคกสยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โดยวิธีคัดเลือก [บ้านรือเสาะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปชใ105/29ปรับปรุงสองชั้นสี่ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง)โดยวิธีคัดเลือก [บ้านอาตะบือเระ]
 ประกาศเผยแพร่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) [บ้านรือเสาะ]
 ประกาศเผยแพร่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) [บ้านตะโละมีญอ]
 ประกาศเผยแพร่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) [บ้านตะโละมีญอ]
 ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างอาคารเรียนสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง(ชั้นล่างโล่ง) [บ้านอาตะบือเระ]
 ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างอาคารเรียนสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง(ชั้นล่างโล่ง) [ประชาวิทยรังสรรค์]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [บ้านบูเกะบากง]
 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [บ้านตายา]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ราชประชานุเคราะห์ 9]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :